www.xzwm.net > 领如蝤蛴 齿如瓠犀

领如蝤蛴 齿如瓠犀

手如柔荑:shǒu rú róu tí, 肤如凝脂:fū rú níng zhī, 领如蝤蛴:lǐng rú qiú qí, 齿如瓠犀: chǐ rú hù xī, 螓首蛾眉: qín shǒu é méi, 出自:《诗·卫风·硕人》,是赞美卫庄公妻子庄姜的,全篇四章,每章七句,每句四字。第三章形容庄姜的温文...

柔荑 【拼音】róu yí 肤如凝脂 【拼音】fū rú níng zhī 蝤蛴 【拼音】qiú qí 瓠犀 【拼音】hù xī 【解释】1.瓠瓜的子。《诗.卫风.硕人》:齿如瓠犀。朱熹集传:瓠犀,瓠中之子,方正洁白,而比次整齐也。后因以喻美女的牙齿。 螓首蛾眉 【拼音...

荑(tí):白茅之芽。 领:颈。 蝤蛴(qíu qí):天牛的幼虫,色白身长。 瓠犀(hù xī):瓠瓜子儿,色白,排列整齐。螓(qín):似蝉而小,头宽广方正。螓首,形容前额丰满开阔。 蛾眉:蚕蛾触角,细长而曲。这里形容眉毛细长弯曲。 倩:嘴角间...

领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉的意思是 出 处 《诗经·卫风·硕人》:"手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤(qiú)蛴(qí)①,齿如瓠(hù)犀(xī)②;螓首蛾眉③。巧笑倩兮,美目盼兮。"这一句的解释是:手指纤纤如嫩荑,皮肤白皙如凝脂,美丽脖颈像蝤蛴,牙如瓠籽白...

手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮!美目盼兮! 《诗·卫风·硕人》 [今译] 十指尖尖像白嫩的茅草芽,皮肤白润像脂膏,颈项颀长像天牛的幼虫儿,牙齿排列像葫芦子。螓儿(似蝉而小)一样的方额、蚕蛾触须一样的细眉,巧...

十指尖尖像白嫩的茅草芽,皮肤白润像脂膏,颈项颀长像天牛的幼虫儿,牙齿排列像葫芦子。螓儿(似蝉而小)一样的方额、蚕蛾触须一样的细眉,巧笑的两靥多好看,水灵的双睛分外娇。

双手白嫩如春荑,肤如凝脂细又腻;脖颈粉白如蝤蛴,齿如瓜子白又齐; 额头方正蛾眉细,笑靥醉人真美丽,秋波流动蕴情意。

《硕人》是《诗经》“卫风”中的一首 硕人其颀,衣锦褧衣。齐侯之子,卫侯之妻。东宫之妹,邢侯之姨,谭公维私。 手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。 硕人敖敖,说于农郊。四牡有骄,朱幩镳镳。翟茀以朝。大...

【汉字】:领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮 【拼音】:lǐng rú yóu qí ,chǐ rú hù xī ,qín shǒu é méi ,qiǎo xiào qiàn xī ,měi mù pàn xī 拼读注意: 1.“前音(声母)轻短,后音(韵母)重。 2.读准声母、韵母和声调的音...

就是形容女孩很漂亮!双手白嫩如春荑,肤如凝脂细又腻;脖颈 粉白如蝤蛴,齿如瓜子白又齐; 额头方正蛾眉细,笑靥醉人真美丽,秋波 流动蕴情意。

网站地图

All rights reserved Powered by www.xzwm.net

copyright ©right 2010-2021。
www.xzwm.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com